Tanca per Obres de Xapa

Tanca per Obres de Xapa

  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa
  • Tanca per Obres de Xapa

 

CARACTERÍSTIQUES I MATERIALS DE LA TANCA PER A OBRES DE  XAPA OPACA  

La tanca per a obres de xapa o tanca opaca s'utilitza per la tanca provisional d'obra.

Xapes
Xapa grecada d'acer galvanitzat Sendzimir segons la norma EN 10.244-2.
Longituds estàndard: 2,0; 2,5; 3,0 i 6,0m.

Pals metàl•lics

Pals metàl•lics: 60x60 i 60x40mm.
Tots d'acer galvanitzat segons la norma EN 10.244-2.
Subjecció de xapes grecades a pals metàl•lics mitjançant cargols autoroscants.
Longituds estàndard: 2,35m. per a encastar o de 2,05m. soldats a plaques d'ancoratge per a la seva fixació al paviment amb formigó.

Portes
Fabricació de portes batents, corredisses i autoportants revestides de la mateixa xapa grecada.


APLICACIONS
La tanca per a obra opaca o tanca cega és el tancament ideal per a protegir de la vista dels solars en obres tant de forma temporal com en projectes de llarga durada. Aquest tipus de tanca cobreix també la necessitat de seguretat de l'obra.


Demana informació