Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich

Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich

 • Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich
 • Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich
 • Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich
 • Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich
 • Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich
 • Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich
 • Tanca Opaca per Obra de Panell Sandwich

 

 

CARACTERÍSTIQUES I MATERIALS DE LA TANCA OPACA  PER A OBRA DE PANELL SANDWICH

 

La seva característica principal és que també compleix la funció de CARTELL PUBLICITARI. (podem pintar a sobre, col·locar un vinil ) Podent aprofitar tota la superfície de la tanca per promocionar el producte que estem construint.

 

Possibilitat de combinar aquest model amb el de xapa grecada,

 

Característiques del Panell Sandwich:

 • Panell d'acer galvanitzat Sendzimir segons la norma EN 10.244-2.
 • Panell de 3 cm d´espesor. Una cara de xapa llisa i altra cara grecada
 • Possibilitat de subministrar la cara llisa lacada amb els colors de la carta RAL
 • Longituds estàndard: 2,0; 2,5; 3,0 i 6,0m.

 

Pals metàl•lics:

 • Pals metàl•lics: 60x60 i 60x40mm.
 • Tots d'acer galvanitzat segons la norma EN 10.244-2.
 • Subjecció de xapes grecades a pals metàl•lics mitjançant cargols autoroscants.
 • Longituds estàndard: 2,35m. per a encastar (recomanable) o de 2,05m. soldats a plaques d'ancoratge per a la seva fixació al paviment amb formigó.

 

Portes:

Fabricació de portes batents, corredisses i autoportants revestides de la mateix material.


Demana informació