Tanca d´Obra Opaca Traslladable

Tanca d´Obra Opaca Traslladable

  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable
  • Tanca d´Obra Opaca Traslladable

 

 

TANCA D´OBRA OPACA MÓBIL

 

Tanca d´obra opaca traslladable sense necessitat d'obra.

Amb la tanca d'obra opaca traslladable no cal fer malbé el terra , de manera que no s'ha de reparar un cop finalitzada l'obra, estalviant temps i diners. A més, el 100% del material és recuperable.

Adequat per tancament d'obres.

Gran robustesa i estabilitat,  tots els bastidors estan  subjectes entre si i amb quatre punts d'unió a terra.

Facilitat d'instal·lació

La TANCA OPACA traslladable ha d´instal·lar-se sobre terreny pla o amb poca inclinació, amb pals i accessoris de LaCasadelasVallas.  La unió entre bastidors es fa amb abraçadores inviolables des de l'exterior afavorint la seguretat.

 

Característiques i materials

La tanca opaca traslladable està formada per mòduls de 2,2x1,0m. i 2,2x2,0m., formats per xapa grecada galvanitzada emmarcada en perfils "U" inferior i superior i pals Ø40mm. laterals.

Està fabricada amb acer galvanitzat sendzimir Z275. Galvanitzat segons la norma EN 10.244-2.

Ofereix la possibilitat de combinar xapes de qualsevol color RAL. Per exemple, vermell / blanc, blau / blanc.

Les bases són de formigó armat amb 8 forats i 32 Kg.

Les abraçadores d'unió resulten inviolables des de l'exterior.

 

Portes

Fabricació de portes batents, corredisses i autoportants amb el mateix sistema.


Demana informació