Tanca de Fusta de Barrots a Aia (Guipukkoa)

Tanca de Fusta de Barrots a Aia (Guipukkoa)